Naručivanje online u bolnicama

Liječnički pregledi sve se češće zakazuju online kako bi se pacijentima uštedjelo vrijeme. U nastavku vam donosimo popis ustanova i svih potrebnih linkova kako bismo vam olakšali proces online naručivanja.

Pacijenti Naručivanje online

Pripremite se unaprijed, uštedite vrijeme i osigurajte si svoj termin na vrijeme.

U većini slučajeva potrebno je ispuniti online obrazac sa potrebnim podacima kao što su;

zdravstvena usluga, osobni podaci, matični broj osiguranika, klinički zavod odnosno ambulatna te određeni dokumenti ovisno o usluzi koju trebate.

Recenzirajte

Jako nam je stalo do vašeg mišljenja, učlanite se u našu Facebook grupu i recenzirajte doktore/usluge.

eDoktor Facebook Grupa – Saznajte informacije iz prve ruke pacijenata

naručivanje online u bolnicama

Naručivanje online – Klinička bolnica Merkur

 • Adresa: Zajčeva 19, 10000 Zagreb
 • Telefon: 01 24 31 390
 • E-mail: centralna.jedinica@kb-merkur.hr

Link za naručivanje online

 • Podaci koje morate ispuniti u obrascu su:
  • Ime i prezime pacijenta
  • Datum rođenja, adresa, broj telefona, e-mail
  • MBO (Matični broj osiguranika) – obavezno
  • OIB (Osobni identifikacijski broj)
  • Priložite (ukoliko ih imate):
   • uputnicu liječnika opće medicine (crvena) ili
   • uputnicu liječnika specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite (siva)
   • poželjno je priložiti specijalističke nalaze
  • Obavezno morate imati izdanu eUputnicu

Modaliteti naručivanja za zdravstvene usluge u Kliničkoj bolnici Merkur su:

1. Osobno – Dolaskom na šalter sa svojom zdravstvenom iskaznicom
2. E mail – centralna.jedinica@kb-merkur.hr Ukoliko se želite naručiti na zdravstvenu uslugu u Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac mail možete uputiti na adresu skvv.narucivanje@kb-merkur.hr
3. Telefax – 01 2431 068 – Faksirajte uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite i nalaz/preporuku liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom
4. eNaručivanje – kroz eNaručivanje za liječnike obiteljske medicine samo za prioritetne pacijente i konzultacije bez pacijenta na A5 uputnicu
5. Telefon – Isključivo za otkazivanje narudžbi – 01 2253 551 (od 12:00 do 14:00 sati)

Narudžbu možete otkazati i: slanjem e-maila na centralna.jedinica@kb-merkur.hr, pozivom na besplatni broj Bijelog telefona 08007229, slanjem e-maila na otkazivanje@hzzo.hr ili popunjavanjem web forme na stranicama www.hzzo.hr.

Naglašavamo da je za pojedine dijagnostičke pretrage ( MR, CT, UZV, RTG …) obavezno davanja na uvid ili prilaganja određene dokumentacije (uputnice i preporuke specijalista/povijest bolesti).

Za provjeru prvih slobodnih termina po bolnicama molimo pogledajte listu čekanja HZZO-a.

Za provjeru svog termina pogledajte listu čekanja KB MERKUR.

Naručivanje online – Vuk Vrhovac, Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma

 • Odjel Kliničke bolnice Merkur
 • Adresa: Dugi dol 4A, 10000 Zagreb
 • Telefon: 01 23 53 800
 • E-mail: skvv.narucivanje@kb-merkur.hr

Naručivanje online – Nova bolnica / Dubrava

 • Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
 • Telefon: 01 29 02 444
 • E-mail: /

Link za naručivanje online

Na linku je moguće izabrati kliniku, klinički zavod, ambulantu te način naručivanja.

Modaliteti naručivanja za zdravstvene usluge u Kliničkoj bolnici Dubrava su:

  • Osobno naručivanje u vremenu od 10.00 do 15.00 sati
  • Telefax (01 290 2991)
  • Naručivanje online putem Web obrasca
  • eNaručivanje – liječnik obiteljske medicine

Naručivanje telefonom nije moguće zbog nužnosti davanja na uvid ili prilaganja potrebne medicinske dokumentacije (povijesti bolesti ili preporuke specijalista).

Informacije vezane uz naručivanje mogu se dobiti na broj telefona: 01/ 290 2435 u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

Naručivanje online – Draškovićeva / KBC Sestre Milosrdnice

 • Adresa: Draškovićeva 19, 10000 Zagreb
 • Telefon: 01 46 97 121
 • E-mail: narucivanje.draskoviceva@kbcsm.hr

Link za naručivanje online

U KBC Sestre milosrdnice moguće je naručiti se osobno, telefaksom i e-mailom ili putem forme. Prilikom naručivanja telefaksom ili e-mailom potrebno je poslati uputnice, povijest bolesti i broj telefona za kontakt. Telefonske informacije dostupne su od 12 do 14 sati.

Da biste se mogli naručiti potrebno je poslati mailom ili telefaksom kopiju uputnice, stare povijesti bolesti i broj telefona za kontakt.

Povratnu informaciju za termin narudžbe možete očekivati za 5 dana.

Naručivanje online – Vinogradska / KBC Sestre Milosrdnice

 • Adresa: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
 • Telefon: 01 37 87 593
 • E-mail: narucivanje.vinogradska@kbcsm.hr

Link za naručivanje online

U KBC Sestre milosrdnice moguće je naručiti se osobno, telefaksom i e-mailom ili putem forme. Prilikom naručivanja telefaksom ili e-mailom potrebno je poslati uputnice, povijest bolesti i broj telefona za kontakt. Telefonske informacije dostupne su od 12 do 14 sati.

Da biste se mogli naručiti potrebno je poslati mailom ili telefaksom kopiju uputnice, stare povijesti bolesti i broj telefona za kontakt.

Povratnu informaciju za termin narudžbe možete očekivati za 5 dana.

Naručivanje online – Rebro / KBC Zagreb

 • Adresa: Kišpatićeva ulica 12, 10000 Zagreb
 • Telefon: 01 23 88 888
 • E-mail: kbc-zagreb@kbc-zagreb.hr

Link za naručivanje online

 • Za pregled/pretragu naručiti se može: osobno, online, telefaksom, iz ordinacije liječnika obiteljske medicine (e-naručivanje)
  Za to su potrebni:
  – osobni podatci (ime, prezime, MBO, adresa stanovanja)
  – naziv pretrage ili djelatnosti (kirurgija, interna, okulistika, neurologija…)
  – e-uputnica koju u CEZIH prosljeđuje liječnik obiteljske medicine ili interna uputnica liječnika specijalista koju pacijent sam prilaže u narudžbi
  – povijest bolesti ili preporuka liječnika specijalista za traženi pregled/pretragu (ako postoji)
  – točna e-adresa ili broj telefaksa na koji pacijent želi primiti potvrdu o narudžbi
 • Svi pacijenti koji dolaze na endoskopske pretrage u Polikliniku Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju moraju na dan pretrage imati negativan nalaz na SARS-CoV-2 ne stariji od 72 sati

Naručivanje online – Sveti Duh

 • Adresa: Sveti Duh 64, 10000 Zagreb
 • Telefon: 01 37 12 111
 • E-mail: kb@kbsd.hr

Link za naručivanje

Za naručivanje pacijenata obavezna je uputnica liječnika primarne zdravstvene zaštite jer bez odgovarajućih podataka s uputnice bolnički informacijski sustav ne može primiti narudžbu. Uz uputnicu potrebno je priložiti povijest bolesti ukoliko se radi o kontrolnom pregledu ili ako pacijent prvi puta prelazi iz drugih u našu ustanovu.

U bolnicu se moguće naručiti:
– putem web-obrasca ili
– osobnim dolaskom
 na šalter naručivanja u atriju Bolnice ili
– 
putem telefaksa na broj 01/3712278 ili
– elektronskom poštom (e-mailom) na adresu narudzbe@kbsd.hr ili
 putem obiteljskog liječnika (eNaručivanje).

Naglašavamo da naručivanje telefonom nije moguće zbog nužnosti davanja na uvid odnosno prilaganja potrebne dokumentcije.

Pacijent ne može biti naručen u dvije ustanove istovremeno. Ukoliko je pacijent naručen u drugoj ustanovi, a želi termin narudžbe za isto u drugoj ustanovi, mora prethodno otkazati narudžbu u drugoj ustanovi.

Ako se naručujete putem e-maila ili putem telefaksa, uz uputnicu i povijest bolesti molimo Vas da podatke navedete u obliku slijedećeg obrasca:

 • Ime i prezime pacijenta:
 • MBO (jedinstveni broj osiguranika 9 znamenaka sa zdravstvene iskaznice) ili iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja:
 • Datum rođenja:
 • Kontakt adresa i broj telefona za kontakt:
 • Broj telefaksa ili e-mail adresa za odgovor:
 • Vrsta zdravstvene usluge za koju se pacijent naručuje:
 • Povijest bolesti:

Ukoliko ima interna uputnica, obavezno priložiti:

ako se naručujete za kontrolni pregled molimo vas navedite ime liječnika kod kojega dolazite na kontrolni pregled:
– molimo pod Predmet/Subject, upišite: NARUCIVANJE: Ime Prezime osobe koja se naručuje
– eventualno Komentar: Službi za centralno naručivanje

Naručivanje online – Klaićeva

 • Adresa: Klaićeva 16, 10000 Zagreb
 • Telefon: 01 46 00 161
 • E-mail: kdb.narudzbe@kdb.hr

Link za naručivanje

Prilikom naručivanja potrebno je dostaviti – osobne podatke djeteta (ime, prezime, MBO, broj mobitela / telefona roditelja ili staratelja za kontakt )

 • Povijest bolesti sa zadnjeg pregleda ( ukoliko se radi o kontrolnom pregledu )
 • Preporuku za pregled iz druge ustanove
 • I potvrditi da je liječnik obiteljske medicine proslijedio e-uputnicu prema HZZO-u
 • Nije potrebno slati fotografije djeteta ili bolesnih dijelova tijela.
 • U mailu narudžbe nam napišite koji specijalistički pregled ili pretragu trebate naručiti.

Povratnu informaciju za termin narudžbe možete očekivati za 5 do 7 dana

U Klaićevu se moguće naručiti:

– putem telefaksa na broj 01/4600161 ili
– elektronskom poštom (e-mailom) na adresu kdb.narudzbe@kdb.hr ili
– putem obiteljskog liječnika (eNaručivanje).

Naglašavamo da naručivanje telefonom nije moguće zbog nužnosti davanja na uvid odnosno prilaganja potrebne dokumentcije.

Naručivanje online – KBC Rijeka

Uz web-obrazac moguće se naručiti i na sljedeće načine:

 • direktno na navedenim lokalitetima (donijeti zdravstvenu iskaznicu)

 • putem telefaksa (poslati presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom uz kontakt telefon pacijenta)

Link za naručivanje

Pacijente za veliki dio dijagnostičikih/terapijskih postupaka mogu izravno naručiti njihovi obiteljski liječnici.

Radno vrijeme Bolničke jedinice za centralno naručivanje je radnim danom od 8 do 16 sati (lokalitet Rijeka), odnosno od 8 do 16 sati (lokalitet Sušak).

Informacije o listama čekanja možete saznati u radno vrijeme Bolničke jedinice za centralno naručivanje putem besplatnog info telefona 0800 530 530 ili putem mail adrese:

info-listecekanja@kbc-rijeka.hr.

Ukoliko niste u mogućnosti doći na zakazani termin pregleda ili pretrage, molimo Vas da nas izvijestite o nedolasku.

Narudžbu možete otkazati pozivom na besplatni broj Bijelog telefona 0800 7229, slanjem e-maila na otkazivanje@hzzo.hr ili popunjavanjem web forme na stranicama www.hzzo.hr

RIJEKA

 • Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka
 • Telefon: 051 658 111
 • E-mail: info-listecekanja@kbc-rijeka.hr

SUŠAK

 • Adresa: T. Strižića 3, 51000 Rijeka
 • Telefon: 051 407 111
 • E-mail: info-listecekanja@kbc-rijeka.hr

KANTRIDA

 • Adresa: Istarska 43, 51000 Rijeka
 • Telefon: 051 659 111
 • E-mail: info-listecekanja@kbc-rijeka.hr

Naručivanje online – Dubrovnik, Opća Bolnica

 • Adresa: Dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik
 • Telefon: 020 431 500
 • E-mail: narucivanje@bolnica-du.hr

Link za naručivanje online

Naručivanje pacijenata u ustanovi može se obaviti na slijedeće načine:
osobno, putem e-maila, online, telefonskim putem ili to za vas mogu učiniti liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao i osobe od povjerenja.

   • Osobno (član obitelji ili pouzdana osoba ) na šalteru jedinice za Centralno naručivanje pacijenata. Potrebno je donijeti crvenu uputnicu izabranog liječnika obiteljske medicine i/ili internu uputnicu liječnika specijaliste. Naručivanje je moguće obaviti svakim radnim danom u vremenu od 7:30 -15:30 sati.
   • Narudžba putem telefona na brojeve:
020 431 500
020 431 600
020 431 700
fax 020 431 530


•E-mailom na adresu narucivanje@bolnica-du.hr – Ako ste odabrali opciju naručivanja putem e – maila molimo Vas da priložite skeniranu „crvenu uputnicu“ izabranog liječnika obiteljske medicine i/ili skeniranu uputnicu liječnika specijalista te navedete kontakt broj telefon/mobitela.

   • Putem izabranog liječnika obiteljske medicine


Prilikom dolaska na pregled ili obavljanje pretrage za koju ste se naručili, obavezno morate ponijeti:
 Potvrdu o narudžbi pacijenta koju ste dobili telefaksom, e-mailom ili na šalteru
   • Uputnicu liječnika obiteljske medicine za potrebni pregled ili pretragu ( tzv. „Crvena uputnica“)
   • Zdravstvenu iskaznicu i iskaznicu dopunskog osiguranja ukoliko je posjedujete
   • Raspoloživu medicinsku dokumentaciju

Nakon obavljene narudžbe potrebne zdravstvene usluge, pacijent će dobiti potvrdu o narudžbi na kojoj će pisati datum i točno vrijeme obavljanja zdravstvene usluge. Potvrdu o narudžbi pacijent treba ponijeti kod dolaska na zakazani pregled ili pretragu.

Naručivanje online – KBC Osijek

 • Adresa: Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek
 • Telefon: 031 511 511
 • E-mail: enarucivanje@kbco.hr

Link za naručivanje online

Načini naručivanja za zdravstvene usluge:

 1. Putem elektronskog naručivanja, email – enarucivanje@kbco.hr
  izdana e-uputnica koju u CEZIH prosljeđuje liječnik obiteljske medicine ili interna uputnica i nalaz liječnika specijalista koji upućuje na dijagnostičku pretragu ili pregled. Navedeni dokumenti moraju sadržavati ispravne podatke  pacijenta:       ime, prezime, adresu, telefon i MBO pacijenta.
 1. Direktno na navedenoj lokaciji Centralnog naručivanja
  zdravstvena iskaznica, izdana e-uputnica koju u CEZIH prosljeđuje liječnik obiteljske medicine ili internu uputnicu i nalaz liječnika specijaliste koji upućuje na dijagnostičku pretragu ili pregled. Navedeni dokumenti moraju sadržavati ispravne podatke pacijenta: ime, prezime, adresu, telefon i MBO pacijenta.

      3. Liječnik obiteljske medicine  može izvršiti narudžbu pacijenta na specijalistički pregled/dijagnostičku pretragu putem e-naručivanja.

Nepotpuni podaci neće moći biti obrađeni te narudžba neće biti ostvarena!

Prilikom dolaska na pregled ili obavljanje pretrage za koju ste se naručili, potrebno je priložiti: zdravstvenu iskaznicu, izdane uputnice (e-uputnica ili interna uputnica),potvrdu o narudžbi,  raspoloživu medicinsku dokumentaciju.

Otkazivanje zakazanog termina:

Ukoliko niste u mogućnosti doći na zakazani termin pregleda ili pretrage Molimo vas da otkažete vašu narudžbu najkasnije 2 dana prije zakazanog termina:

 • na besplatni telefon 0800 7229
 • direktno na navedenoj lokaciji Centralnog naručivanja
 • e-mailom:otkazivanje@hzzo.hr ili enarucivanje@kbco.hr
 • kod liječnika obiteljske medicine (ukoliko Vas je naručio)

Magnetska rezonanca – HZZO bez čekanja – popis klinika 2024.

*******

Ako ste pronašli greške ili neispravne informacije u tekstu molimo vas da nam pošaljete na podrska@edoktor.hr kako bi ih mogli što prije ispraviti.

Ovaj članak je namijenjen samo informativnim i edukacijskim svrhama. Informacije u ovom članku nisu zamjena za stručni medicinski savjet. Ako imate bilo kakvih medicinskih pitanja ili problema, obratite se svom liječniku ili drugom zdravstvenom djelatniku.

eDoktor je platforma na kojoj možete dobiti informacije o najboljim doktorima za vaš problem -> Ispunite obrazac na eDoktor aplikaciji i mi ćemo vam pronaći najbolju ponudu.

Zapratite nas na našem Facebooku | Instagramu

Pišite nam u grupu te postavljajte pitanja ili pratite recenzije drugih pacijenata>

 

*Članak i njegove dijelove možete citirati na svom webu navodeći izvor s aktivnim linkom;

Izvor: www.edoktor.hr , (iza zareza dodati link na članak)

Najnovije

spot_img
spot_img