Antidepresivi, Upitnik 9 pitanja, liječenje depresije

 

Depresivne poremećaje karakteriziraju visoke stope bolesti, ograničenja u svakodnevnom životu i smrtnosti, što depresiju čini značajnim izazovom za suvremeno društvo.

Ove posljedice ističu važnost pravovremene identifikacije i efikasne terapije antidepresivima radi poboljšanja kvalitete života i smanjenja opterećenja javnog zdravstva.

Stoga ne začuđuje tako velik broj antidepresiva na tržištu.

Terapijski je arsenal obogaćen značajnim brojem antidepresiva različitih mehanizma djelovanja.

Od iznimne je važnosti da osobe koje imaju sumnje ili osjećaju da bi mogle patiti od depresije trebaju potražiti stručnu medicinsku pomoć od kvalificiranog zdravstvenog stručnjaka poput liječnika opće prakse, psihijatra ili terapeuta.

Što su antidepresivi

Antidepresivi su skupina lijekova različite kemijske strukture i s raznovrsnim mehanizmima djelovanja kojima je zajednički povoljan učinak na simptome depresije.

Depresija

Depresija je složen mentalni poremećaj koji može utjecati na osjećaje, razmišljanje, ponašanje i opću kvalitetu života pojedinca.

Osobe koje pate od depresije često se suočavaju s dugotrajnim osjećajem tuge, beznađa ili praznine.

Osim toga, depresija može imati utjecaj na spavanje, apetit, energiju, koncentraciju i sposobnost donošenja odluka.

antidepresivi
(izvor: pixabay.com)

Depresija: upitnik 9 pitanja

U nastavku donosimo PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9): upitnik koji se često koristi u kliničkoj praksi i samoprocjeni.

Ovaj se test sastoji od 9 pitanja, a osigurava procjenu simptoma depresije u posljednjih dva tjedna.

Osoba odlučuje na skali od 0 do 3 koliko se navedena stanja odnose na nju u posljednja 2 tjedna (0 – nimalo, 1 – nekoliko dana, 2 – više od polovice dana, 3 – skoro svaki dan):

  1. Imam malo interesa ili zadovoljstva za stvari u kojima sam prije uživao
  2. Osjećam se potišteno, tužno, beznadno
  3. Imam poteškoće sa spavanjem, teško zaspim, ostajem budan ili spavam previše
  4. Osjećam se iscrpljeno i da nemam energije
  5. Slab apetit ili prejedanje
  6. Osjećam se loše oko sebe – neuspjeh sam / iznevjerio sam sebe i svoju obitelj
  7. Teško se koncentriram
  8. Krećem se ili govorim tako sporo da su drugi to primijetili. Ili suprotno – Tako sam okretan i nemiran da se krećem uokolo više negoli uobičajeno.
  9. Mislim kako bi bolje bilo umrem, razmišljam o samopovređivanju

Kako djeluju antidepresivi

Terapijski učinak antidepresiva očituje se u poboljšanju raspoloženja, poboljšanju voljno-nagonskih funkcija, regulaciji psihomotorike, spavanja, apetita i vegetativnih funkcija, smanjenju tjeskobe i straha te uklanjanju depresivnih misaonih sadržaja.

Svim lijekovima iz skupine antidepresiva zajednički je povoljan učinak na depresivno raspoloženje.

Međutim, antidepresivni se učinak ne očituje neposredno nakon primjene antidepresiva.

Antidepresivi djeluju na neurokemijske procese u mozgu, a promjene u tim sustavima ne događaju se odmah nakon primjene lijeka.

potrebno je vrijeme da se uspostavi nova ravnoteža neurotransmitera, što može potrajati od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci.

Također, većina antidepresiva zahtijeva postupno povećanje doze tijekom prvih nekoliko tjedana terapije.

Ovo postupno povećanje doze također doprinosi vremenu koje je potrebno za postizanje terapijskog učinka.

Uporaba antidepresiva

Upotreba antidepresiva može biti korisna za osobe koje pate od depresije, ali je važno da se koriste pod nadzorom stručnjaka.

  1. Antidepresive propisuje liječnik. NIKAKO NE KORISTITI ANTIDEPRESIVE BEZ PRETHODNE KONZULTACIJE S LIJEČNIKOM.

2. Pridržavati se propisane doze antidepresiva i ne mijenjati dozu bez prethodnog savjetovanja s liječnikom. Ne povećavati ili smanjivati terapiju bez prethodnog savjetovanja s liječnikom. Kako bi postigli najbolje rezultate, antidepresivi zahtijevaju redovitu primjenu.

4. Antidepresivi mogu uzrokovati nuspojave poput mučnine, glavobolje, promjena u apetitu, problema sa spavanjem i seksualnih problema. Ukoliko primijetite bilo kakve nuspojave, obavijestiti svog liječnika.

5. Redovito se konzultirati s liječnikom tijekom terapije antidepresivima.

Svakako treba slijediti uvjete i smjernice koje pruža liječnik kako bi se osigurala sigurna i učinkovita terapija.

Vrste antidepresiva – klasifikacija

U ovom članku donosimo trenutnu klasifikaciju antidepresiva prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO).

Inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI)

Inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI) su klasa lijekova koji se koriste za liječenje depresije, anksioznosti, paničnog napada, opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OKP) i drugih mentalnih zdravstvenih problema.

Djeluju blokirajući ponovnu pohranu neurotransmitera serotonina u mozgu.

Ta blokada uzrokuje povećanu koncentraciju serotonina u sinaptičkom prostoru između neurona.

Posljedice su poboljšanje raspoloženja, smanjena anksioznost i smanjeni simptomi drugih mentalnih poremećaja.

Neki su od primjera fluoksetin (Prozac), sertralin (Zoloft/Asentra), paroksetin (Paxil), citalopram (Celexa) i escitalopram (Lexapro).

Inhibitori ponovne pohrane noradrenalina i serotonina (SNRI)

Inhibitori ponovne pohrane noradrenalina i serotonina (SNRI) su klasa lijekova koji djeluju na povećanje koncentracije neurotransmitera noradrenalina i serotonina u mozgu.

Za razliku od SSRI-ova koji djeluju samo na ponovnu pohranu serotonina, SNRI-ovi djeluju i na ponovnu pohranu noradrenalina.

Time se postiže širi spektar djelovanja na neurokemijske procese u mozgu.

Neki su od SSRI-ova venlafaksin (Effexor), duoleksetin (Cymbalta) i desvenlafaksin (Pristiq).

Ova se klasa lijekova često koristi kada se SSRI-ovi ne pokažu učinkoviti ili dovoljno učinkoviti u liječenju određenih stanja.

Inhibitori monoaminooksidaze (MAO inhibitori)

Inhibitori monoaminooksidaze (MAO inhibitori) djeluju inhibirajući enzim monoaminooksidazu (MAO), što rezultira povećanom koncentracijom neruotransmitera poput serotonina, noradrenalina i dopamina u mozgu.

Obično se koriste kao lijek drugog reda, odnosno kada drugi antidepresivi nisu djelotvorni ili je potrebno poboljšanje simptoma depresije.

MAO mogu interagirati s određenim namirnicama, lijekovima i suplementima te izazvati nuspojave.

Stoga se pacijentima koji uzimaju MAO terapiju dodjeljuje posebna dijeta.

Također je potrebno posebno savjetovanje s liječnikom ili farmaceutom.

Atipični antidepresivi

Karakteristika atipičnih antidepresiva je njihov mehanizam djelovanja.

Djeluju na različite neurokemijske puteve i ciljeve u mozgu.

Njihov mehanizam djelovanja može uključivati interakciju s različitim neurotransmiterima poput serotonina, noradrenalina, dopamina i drugih.

Često imaju manje nuspojava, a mogu se koristiti u situacijama kada drugi lijekovi nisu djelotvorni ili uzrokuju neprihvatljive nuspojave.

Mogu se koristiti i za liječenje stanja poput nesanice ili tjeskobe.

Neki su od atipičnih antidepresiva bupropion (Wellbutrin), mirtazapin (Remeron), trazodon (Desyrel) i vilazodon (Viibryd).

Triciklički antidepresivi (TCA)

Struktura tricikličkih antidepresiva (TCA) očituje se u po 3 ciklička prstena u svojim molekulama.

Djeluju na povećanje koncentracije neurotransmitera poput serotonina, noradrenalina te ponekad dopamina u mozgu.

Pomažu u poboljšanju raspoloženja i smanjenju simptoma depresije.

Mogu imati ozbiljne nuspojave i interakcije s drugim lijekovima pa ih je važno uzimati pod liječničkim nadzorom.

Neki su od primjera amitriplin, nortripilin, desipramin i trimipramin.

 

Depresija i suicidalnost

Suicidalnost je čest pratilac depresije i može se pojaviti u bilo koje vrijeme njezina liječenja, što ne mora biti u svezi sa farmakološkim djelovanjem antidepresiva.

Treba istaknuti kako depresivni bolesnici počine samoubojstvo ne samo tijekom liječenja, već i lijekovima koji su im propisani u terapijske svrhe.

Čini se kako prevladava stav da nema sigurno utvrđene razlike između pojedinih antidepresiva ili njihovih skupina glede suicidalnog učinka ili specifičnog antisuicidalnog djelovanja.

Odavna je poznata činjenica da u početnom poboljšanju kliničke slike nakon primjene antidepresiva depresivni bolesnici mogu počiniti suicid, što se tumači tako da je prethodno postojeća suicidalnost djelomičnim poboljšanjem dobila mogućnost svoje realizacije.

Druga je mogućnost da fluoeksetin i njemu slični antidepresivi mogu izazvati agitacijju i nemir kao nuspojavu koja je zapravo kap koja prelijeva čašu suicidalnosti u depresivnog bolesnika.

Nerijetko je suicid posljedica neprimjerene skrbi za depresivne bolesnike i nema nikakve veze s farmakološkim učinkom antidepresiva, a ne smije se zanemariti niti postojanje takozvanog suicidalnog životnog skripta.

Za sada je nemoguće sa sigurnošću tvrditi da neki antidepresivi imaju specifično antisuicidalno djelovanje.

Antisuicidalni učinak je prema mišljenju mnogih psihijatara samo dio antidepresivnog učinka lijekova, koji je opet samo važan dio antidepresivne terapije koja se nikad ne smije svesti samo na propisivanje psihofarmatika.

 

Toksičnost i podnošljivost antidepresiva

Nuspojave antidepresiva

Nuspojave antidepresiva od velike su važnosti za uspjeh liječenja antidepresivima jer o njima ovisi podnošljivost i prihvatljivost liječenja.

Nuspojave lijekova su često uzrokom subdoziranja ili preranog prestanka terapije antidepresivima, što je posljedice slučaj s tricikličkim antidepresivima.

Katkada profil nuspojava više određuje izbor antidepresiva od njihove specifične učlinkovitosti.

U načelu su SSRIs lijekovi bolje podnošljivosti i prihvatljivosti od tricikličkih antidepresiva.

Povremeno može doći do podražaja sluznice želuca s osjećajem mučnine.

Antidepresivi s izraženim antikolinergičkim učinkom mogu dovesti do problema s mokrenjem i retencije urina. Urinarne infekcije mogu komplicirati ovu nuspojavu.

 

Prevencija recidiva: načela racionalne primjene antidepresiva

Pridržavanjem sljedećih načela liječenje depresivnih poremećaja može postati znatno uspješnije.

1. Nikada ne davati antidepresive bez informiranog pristanka bolesnika

Medicina koja ne poštuje ljudska prava ne može biti dobra medicina u službi bolesnika.

Terapijski odnos liječnik-pacijent pretpostavlja aktivno sudjelovanje pacijenta u procesu liječenja koji se danas sve više pojavljuje u ulozi partnera u liječenju, a ne pasivnog objekta liječenja.

Bez poštovanja ljudskih prava nemoguć je terapijski odnos. Stoga prije propisivanja antidepresiva potrebno je pacijentu objasniti prirodu njegove bolesti, ciljeve i moguće rizike liječenja s preciznim informacijama o dostupnim antidepresivima te nakon toga propisati određeni antidepresiv samo u dogovoru s bolesnikom.

Liječnik koji propisuje antidepresive bez primjerenog informiranja bolesnika i/ili njegove rodbine preuzima svu odgovornost za moguće nuspojave i komplikacije.

Kada je bolesnik dobro informiran o lijeku, smanjuje se rizik liječenja, povećava suradljivost bolesnika i povećava mogućnost uspješnosti terapije.

2. dobro odvagnuti rizik i dobrobit za bolesnika

Antidepresivi su lijekovi koji imaju brojne i različite nuspojave, od kojih su neke i za život opasne.

Stoga je prije propisivanja lijeka uvijek potrebno utvrditi moguće relativne i apsolutne kontraindikacije za primjenu određenog antidepresiva.

Lijekovi prvog izbora trebaju uvijek biti antidepresivi dokazane djelotvornosti koji su sigurni, dobre podnošljivosti glede nuspojava i prihvatljivi za bolesnika.

3. Zaštititi bolesnika od moguće suicidalnosti

Suicidalnost je čest pratilac depresije i može se pojaviti u bilo kojoj fazi bolesti, kako prije liječenja, tako i tijekom liječenja pa i nakon liječenja, odnosno nakon što je postignuta klinička remisija.

Suicidalnost se ne može sa sigurnošću pretkazati.

Stoga je nužno razmišljati o njoj kao mogućnosti cijelo vrijeme.

U liječenju depresivnih bolesnika od velike je važnosti antisuicidalni ugovor s bolesnikom, bez obzira na to pokazuje li on suicidalnost u vrijeme pregleda.

4. liječenje u dovoljnoj (optimalnoj) dozi i dovoljno dugo vremena

Jedan od čestih razloga terapijske rezistencije je subdoziranje antidepresiva.

Prijevremeni prekid terapije razlog je učestalih relapsa depresivne epizode, odnosno učestalog javljanja novih epizoda.

Nužno je da bolesnik uzima lijekove još najmanje 4 do 9 mjeseci nakon uspostavljanja remisije ako se radi o prvoj depresivnoj epizodi, a čak i dulje ako se radi o ponovljenoj depresivnoj epizodi.

Važno je načelo da depresivnog bolesnika treba liječiti ne samo radi postizanja stabline remisije, već i remisije koja će potrajati što duže zbog čega su terapija održavanja i profilaktička terapija izuzetno važne u zbrinjavanju depresivnih bolesnika.

Profilaktička terapija preporuča se u osoba koje su prethodno imale tri i više depresivnih epizoda.

S obzirom na potrebu dugotrajne primjene antidepresiva pri izboru lijeka treba voditi računa o podnošljivosti, odnosno profilu nuspojava izabrane terapije.

Izborom optimalnog antidepresiva dobre podnošljivosti veća je vjerojatnost da će bolesnik uzimati lijek u dovoljnoj dozi i dovoljno dugo vremena.

antidepresivi
(izvor: pixabay.com)

 

5. Farmakokinetska optimizacija antidepresivne terapije

Poznavanje vremena poluraspada, broja i svojstava aktivnih metabolita, linearnosti farmakokinetike, učinka na jetrene enzime, prije svega citokrome, odnosa između koncentracije u plazmi te utjecaja dobi i somatskih bolesti na farmakokinetski profil antidepresiva može značajno pripomoći optimizaciji antidepresivne terapije.

Prema nekim autorima antidepresivi s najprikladnijim farmakokinetskim profilom u tjelesno zdravih osoba su dezipram, sertralin, fluvoksamin i amfebutamon.

6. Racionalne kombinacije antidepresiva

U načelu liječenje treba započeti jednim lijekom, a onda po potrebi dodavati druge.

Drugi se lijekovi dodaju tako da se zbrajaju ponajprije njihovi pozitivni terapijski učinci, a ne njihove nuspojave.

7. Misliti globalno, djelovati individualno

Donošenje odluke o izboru antidepresivne terapije temelji se na sintezi informacija iz različitih izvora, pri čemu se procjena treba temeljiti na vlastitim iskustvima, etičkim i općim medicinskim načelima kao i zakonskim normama.

Uvijek je važno tražiti optimalno liječenje za konkretnog bolesnika.

 

Antidepresivi: dileme, mitovi i činjenice

 

Najbolji antidepresivi za anksioznost / depresiju

Pronalaženje najboljih antidepresiva za određenu osobu može biti kompleksno jer ovisi o različitim faktorima.

U obzir treba uzeti vrstu depresije, simptome, prethodno iskustvo s medikamentoznom terapijom, moguće nuspojave, povijest bolesti te individualne karakteristike pacijenta.

Uvijek je prvi korak razgovarati s kvalificiranim stručnjakom kako bi procijenili simptome i ostale faktore kako bi preporučili najprikladniji tretman.

Različiti antidepresivi mogu uzrokovati različite nuspojave, stoga je važno razgovarati s liječnikom o njima te načinima kako ih ublažiti ili se nositi s istima.

Doza antidepresiva može varirati u ovisnosti o individualnim potrebama pacijenta.

Važno je pratiti stanje i komunicirati s liječnikom o osjećajima dok se primjenjuje terapija.

U slučaju da lijek ne daje očekivane rezultate ili uzrokuje nepodnošljive nuspojave, liječnik može preporučiti promjenu terapije.

 

Ima li razlike glede učinkovitosti antidepresiva?

U svezi s učinkovitošću antidepresiva u literaturi postoje različita stajališta.

Najveća zagonetka glede antidepresiva je njihova ograničena učinkovitost (djelotvornost).

Do značajnog kliničkog poboljšanja dolazi u 60-70% slučajeva depresivnih bolesnika koji uzimaju antidepresive.

Kako se povoljan učinak placeba zapaža u 20-40% depresivnih bolesnika, to je onda realna farmakoterapijska učinkovitost prisutna u manje od polovice bolesnika.

Antidepresivi i alkohol

Konzumaciju alkohola uz antidepresive treba izbjegavati.

Antidepresivi mijenjaju kemijsku ravnotežu u mozgu.

S druge strane. alkohol također utječe na kemijsku ravnotežu.

Ako se kombiniraju, alkohol može smanjiti učinkovitost antidepresiva, čime se smanjuje njihova mogućnost da pomognu u liječenju depresije i drugih mentalnih poremećaja.

Osim toga, ta kombinacija može prouzročiti nuspojave poput pospanosti, vrtoglavice, problema s koordinacijom i slično.

Liječnici svakako preporučuju izbjegavanje konzumacije alkohola dok traje liječenje antidepresivima.

 

Postoje li “prljavi” antidepresivi

Triciklički antidepresivi su nerijetko nazivani i prljavim lijekovima zbog njihova neselektivnog djelovanja, odnosno zbog brojnih i različitih farmakoloških djelovanja koja se povezuju s neugodnim i opasnim nuspojavama.

 

Što su to “čisti” ili selektivni antidepresivi

U promidžbi SIPS često se naglašava selektivnost njihova antidepresivnog djelovanja putem inhibicije ponovne pohrane serotonina.

Bilo je tvrdnji kako antidepresivi prvog izbora trebaju biti selektivni antidepresivi kao što su to SIPPS.

Ova selektivnost nema nikakve prednosti glede antidepresivne učinkovitosti, ali pridonosi drukčijem profilu nuspojava koje su u načelu lakše podnošljive i manjeg rizika, a u slučaju predoziranja lijek je manje opasan.

Međutim, treba istaknuti da SIPPS mogu imati vrlo ozbiljne nuspojave kao što je to serotoninski sindrom.

 

Najbolji antidepresivi bez recepta

U nekim državama postoje antidepresivi koji se mogu kupiti bez recepta, ali oni obično spadaju u kategoriju biljnih dodataka ili drugih prirodnih proizvoda.

Tada se oni reklamiraju kao sredstvo za poboljšanje raspoloženja ili smanjenje simptoma depresije.

Ti proizvodi obično nisu podvrgnuti strogim testiranjima niti procjenama sigurnosti i učinkovitosti.

Prirodni antidepresivi

Biljni pripravci poput ekstrakta svetog Ivana, 5-HTP-a ili omega-3-masnih kiselina mogu se naći kao opcije koje se prodaju bez recepta i koje neki ljudi koriste kao podršku mentalnom zdravlju.

Svakako je preporučljivo prije uporabe konzultirati se s liječnikom.

Liječnik može pružiti savjete i informacije o sigurnosti i učinkovitosti tih proizvoda, kao i o tome kako se mogu koristiti uz postojeću terapiju.

antidepresivi
omega-3-masne kiseline u pilulama (izvor: pixabay.com)

 

Postoje li “čudotvorni” antidepresivi – Prozac

Prozac (fluoksetin) je u nekim medijima stekao sliku “čudotvornog” lijeka koji ne samo da liječi depresiju, već pomaže i zdravim ljudima da se osjećaju bolje.

Zbog velike popularnosti i potrošnje Prozac-a u SAD-u, Amerikanci su dobili epitet “Prozac nation”.

Naime, usprkos velikom broju različitih antidepresiva na tržištu, za sada ne postoji magični ili čudotvorni antidepresiv.

Svakako je racionalnom primjenom postojećih antidepresiva moguće u velikom broju slučajeva pobijediti depresiju.

Dostupnost antidepresiva nije samo pitanje medicinske etike i ljudskih prava, nego i veoma važno stručno pitanje jer 20 do 40 posto depresivnih bolesnika ne reagira na antidepresiv koji se propiše bolesniku.

Među postojećim antidepresivima treba moći odabrati onaj koji će u konkretnog bolesnika otkloniti i staviti pod kontrolu depresivni poremećaj, a mogućnost za to je veća ako su dostupni različiti lijekovi, što omogućuje traženje optimalnog izbora za svakog bolesnika.

 

Pročitajte još i LUPOCET 1000 – Znate li ispravno koristiti ovaj lijek?

 

 

Ako ste pronašli greške ili neispravne informacije u tekstu molimo vas da nam pošaljete na podrska@edoktor.hr kako bi ih mogli što prije ispraviti.

Ovaj članak je namijenjen samo informativnim i edukacijskim svrhama.

Informacije u ovom članku nisu zamjena za stručni medicinski savjet.

Ako imate bilo kakvih medicinskih pitanja ili problema, obratite se svom liječniku ili drugom zdravstvenom djelatniku.

eDoktor je platforma na kojoj možete dobiti informacije o najboljim doktorima za vaš problem -> Ispunite obrazac na eDoktor aplikaciji i mi ćemo vam pronaći najbolju ponudu.

Zapratite nas na našem Facebooku | Instagramu

Pišite nam u grupu te postavljajte pitanja ili pratite recenzije drugih pacijenata>

*Članak i njegove dijelove možete citirati na svom webu navodeći izvor s aktivnim linkom;

Izvor: www.edoktor.hr , (iza zareza dodati link na članak)

Najnovije

spot_img
spot_img