Mirovine 2023. godine – Što će biti s obiteljskim mirovinama?

Mirovine 2023. godine

Mirovine 2023. godine – Novi model obiteljskih mirovina od 1. siječnja 2023. – pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine

mirovina 2023Sva pitanja i točne informacije možete dobiti OVDJE. Mirovine 2023. godine

Izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju

Mirovine 2023

Mirovine 2023. godine – Novi model obiteljskih mirovina od 1. siječnja 2023. – pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine

Počevši od 2023., izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju koje dopuštaju korištenje dijela obiteljske mirovine umrlog supružnika u iznosu od 27% uz zadržavanje individualne prijevremene invalidske mirovine, povećale bi se naknade za oko 500.000 umirovljenika.

Mirovinska reforma uključuje povećanje svih obiteljskih mirovina od 10%, najniže mirovine od dodatnih 3%, tzv. dodatka za kasniji odlazak u mirovinu od 0,34% do 0,45% te polaznog faktora za ponovno određivanje mirovine koja je bila obustavljena tijekom radnog odnosa s 0,15% na 0,25%.

Da bi se ostvarilo povećanje obiteljskih i najnižih mirovina ne treba podnositi zahtjev jer će to ići automatizmom, no pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine ostvaruje se isključivo na temelju zahtjeva korisnika mirovine.

Korisnik mirovine treba ispuniti obrazac i podnijeti ga HZMO-u.

Detaljne informacije o pojedinostima ostvarivanja tog prava i rokova za predaju zahtjeva nalaze se na webu HZMO-a te informativnom letku o novom modelu obiteljskih mirovina, a mogu se dobiti i pozivom na Infocentar, radnim danom od 8 do 16 sati, na brojeve telefona 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022.

“Prema podacima HZMO-a prosječna mirovina, ne računajući mirovine ostvarene prema međunarodnim ugovorima, u svibnju 2022. godine iznosila je 3.048 kuna, a njezin udio u prosječnoj neto plaći 40,07%. Prosječna obiteljska mirovina u istom razdoblju izonsila je 2.458 kuna, a udio u prosječnoj neto plaći 32,32%, dok je prosječna najniža mirovina iznosila 2.010 kuna, a njezin udio u prosječnoj plaći 24,88%. Ako se uzmu u obzir podatci o prosječnoj starosnoj mirovini koja je u svibnju 2022. godine iznosila 3.310 kuna, razvidno je kako je potrebno povećati razinu adekvatnosti za posebno osjetljive kategorije korisnika obiteljske i najniže mirovine”,

 • poručuje Ministarstvo u ‘ocjeni stanja’ koje prethode zakonskim izmjenama.

Zbog povećanog interesa javnosti u vezi s promjenama koje je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, posebno u djelu koji se odnosi na ostvarivanje prava na isplatu dijela obiteljske mirovine, radi što boljeg i jasnijeg informiranja naših korisnika, ističemo sljedeće.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine potrebno je da su mu priznata oba prava (pravo na osobnu mirovinu – starosnu, prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu i pravo na obiteljsku mirovinu).

Mirovine 2023. godine Isplata

Mirovine 2023. godine Isplata ->

Isplata mirovine u siječnju 2023. godine

Što korisnici trebaju učiniti?

 • korisnici kojima su već ranije priznata oba prava: pravo na osobnu mirovinu (starosnu ili prijevremenu starosnu ili invalidsku) i pravo na obiteljsku mirovinu, trebaju podnijeti samo zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine
 • korisnici kojima je priznato pravo na obiteljsku mirovinu – trebaju podnijeti zahtjev za priznanje prava na osobnu mirovinu (starosnu, prijevremenu starosnu ili invalidsku) i zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine
 • korisnici kojima je priznato pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu – trebaju podnijeti zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu i zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine

Prava iz mirovinskog osiguranja osobna su prava i za svakog se osiguranika vodi upravni postupak u kojem se utvrđuje što je za osiguranika povoljnije.

U tom postupku po službenoj dužnosti vodi se briga o tome da stranka ostvari sva prava koja joj po zakonu pripadaju i da ostvareno pravo bude najpovoljnija opcija za korisnika. U slučaju mogućnosti izbora dvije opcije (starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine i dijela obiteljske mirovine ili samo obiteljske mirovine) HZMO vodi računa da u isplatu stavi najpovoljniju svotu mirovine za korisnika.

Napominjemo, sve obiteljske mirovine povećane su od 1. siječnja 2023. za 10%.

Povećane mirovine bit će isplaćene u veljači 2023. (za siječanj 2023.), a povećanje će ići automatski (bez donošenja rješenja), što znači da korisnici za navedeno povećanje ne trebaju podnositi zahtjev. Na isti način, najniže mirovine 2023. godine povećane su za 3%.

Saznajemo sa mirovinsko.hr

eDoktor je platforma na kojoj možete dobiti informacije o najboljim doktorima za vaš problem -> Ispunite obrazac na eDoktor aplikaciji i mi ćemo vam pronaći najbolju ponudu.

Mirovine 2023. godine

Usklađivanje mirovine 2023. godine

Usklađivanje mirovina na snagu nastupa svake godine 1. siječnja i 1. srpnja, a stopa usklađivanja aktualne vrijednosti mirovine (AVM) se određuje usklađivanjem po stopi koja se dobiva zbrajanjem stopa promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi.

Za sada se još čeka usklađivanje jer neki podaci nedostaju, a ekonomist Danijel Nestić je dao svoje mišljenje, a ujedno i prvo predviđanje usklađivanja.

– Trenutno nemamo sve parametre, nemamo inflaciju i rast plaća. Procjena je da će biti između pet i šest posto, solidno, rekao je Nestić za RTL Direkt i dodao kako će uz dodatke vlade umirovljenici biti društvena skupina koja bi mogla pobijediti inflaciju, jedni od rijetkih koji će to učiniti relativno brzo.

Prema njegovu mišljenju, mirovine bi se trebale popravljati, baš kao i plaće. Zbog toga je iznio optimistično predviđanje.

– U skladu s rastom plaća i inflacijom, rast mirovina blago zaostaje za inflacijom. Kako se stvari budu pomicale tako će se i mirovine popravljati. Slično kao i plaće, očekujemo, trebale bi u drugoj polovici pobijediti inflaciju i nadoknaditi gubitke, izjavio je ekonomist.

Obiteljske mirovine 2023. godine

Mirovine 2023. godine – Novi model obiteljskih mirovina od 1. siječnja 2023. – pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine

Iz HZMO-a prenosimo;

Napominjemo, sve obiteljske mirovine povećane su od 1. siječnja 2023. za 10%. Povećane mirovine bit će isplaćene u veljači 2023. (za siječanj 2023.), a povećanje će ići automatski (bez donošenja rješenja), što znači da korisnici za navedeno povećanje ne trebaju podnositi zahtjev.

Na isti način, najniža mirovine 2023. godine povećana je za 3%.
Za sve savjete u vezi s ostvarivanjem prava prema ZID ZOMO-u korisnici se mogu obratiti pravnim savjetnicima u područnim službama/uredima HZMO-a, kao i putem redovnih komunikacijskih kanala (infotelefoni 4595-011 i 4595-022web-obrazac).

Redefiniranjem modela obiteljske mirovine i dodatnim povećanjem najniže mirovine povećat će se razina adekvatnosti mirovina za ove osjetljive kategorije umirovljenika, poručuju iz Ministarstva. Kod obiteljskih mirovina imamo dvije krupne izmjene.

mirovine 2023

Mirovine 2023. godine

Obiteljska mirovina

Članovi obitelji umrlog osiguranika imaju pravo na obiteljsku mirovinu ako je osiguranik nakon kojeg ostvaruju pravo na mirovinu:

 • navršio najmanje 5 godina staža osiguranja (radnog staža) ili najmanje 10 godina
 • mirovinskog staža (radnog i posebnog staža, npr. u domobranima)
 • ispunjavao uvjete dužine mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku mirovinu
 • bio korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine
 • bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju.

Ukoliko je smrt osiguranika ili osigurane osobe nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu bez obzira na dužinu mirovinskog staža osiguranika.

Članovi obitelji koji imaju pravo na obiteljsku mirovinu i uvjeti ostvarivanja prava

Udovica / udovac/ izvanbračni drug/ životni partner/ neformalni životni partner imaju pravo na obiteljsku mirovinu:

 • ako su do smrti bračnog druga nakon kojeg im pravo pripada navršili 50 godina života
 • ako su mlađi od 50 godina života i ako je do smrti bračnog druga nastupio potpuni
 • gubitak radne sposobnosti ili je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao u roku od jedne godine nakon smrti bračnog druga
 • ako je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a oni obavljaju roditeljsku dužnost prema toj djeci. Ako tijekom trajanja prava po toj osnovi nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti, zadržavaju pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost.
 • ako do smrti bračnog druga nisu navršili 50, ali su imali 45 godina života, pravo na obiteljsku mirovinu imaju kad navrše 50 godina života
 • ako su tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu navršili 50 godina života, zadržavaju pravo trajno, a ako pravo prestane prije navršene 50. godine života, ali nakon navršene 45. godine života, pravo na obiteljsku mirovinu mogu ponovno ostvariti kada navrše 50 godina života
  udovica stječe pravo na obiteljsku mirovinu i kada je dijete osiguranika rođeno nakon njegove smrti.
 • Izvanbračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako je izvanbračna zajednica postojala najranije na dan 28. ožujka 2008. ili kasnije, a trajala je najmanje tri godine. Status izvanbračne zajednice utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku.
 • Razvedeni bračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako mu je sudskom odlukom dosuđeno pravo na uzdržavanje.
 • Članovi obitelji formalnog i neformalnog životnog partnera imaju pravo na obiteljsku mirovinu ako je formalno ili neformalno životno partnerstvo postojalo na dan 5. kolovoza 2014. ili kasnije i pod uvjetom da je trajalo najmanje tri godine. Status neformalnog životnog partnerstva utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku.

Obiteljske mirovine 2023. godine

Dijete sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenom prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom stječe pravo na obiteljsku mirovinu, neovisno o tome je li ga osiguranik ili korisnik prava uzdržavao do svoje smrti.

Također, dijete sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenom prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, koje je prije smrti roditelja stupilo u radni odnos ili je počelo obavljati djelatnost na osnovi koje postoji obveza osiguranja (npr. otvori obrt) prema ZOMO-u, nakon smrti roditelja ima pravo na obiteljsku mirovinu.

Isplata mirovine obustavlja se za vrijeme trajanja radnog odnosa ili drugog svojstva na osnovi kojeg se stječe svojstvo osiguranika, a pravo na mirovinu se ne gubi. Nakon prestanka obveznog osiguranja ponovno se uspostavlja isplata obiteljske mirovine.

Nakon smrti oba roditelja dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu iza svakog roditelja, tj. ima pravo na dvije obiteljske mirovine.

Roditelji, očuh, maćeha, životni partner roditelja i posvojitelj osiguranika koje je osiguranik ili korisnik prava uzdržavao do svoje smrti ima pravo na obiteljsku mirovinu:

 • ako je do smrti osiguranika ili korisnika prava navršio 60 godina života
 • ako je mlađi od 60 godina u slučaju da je do smrti osiguranika ili korisnika prava kod njega nastao potpuni gubitak radne sposobnosti, sve dok takva nesposobnost traje.
 • ako za vrijeme trajanja ovog prava navrši 60 godina života, trajno zadržava pravo na mirovinu.

Mirovine 2023. godine

Pravo na obiteljsku mirovinu udovica, odnosno udovac mlađi od 50 godina, gubi sklapanjem braka

Pravo na obiteljsku mirovinu udovica, odnosno udovac mlađi od 50 godina, gubi sklapanjem braka, odnosno izvanbračne zajednice ili životnog partnerstva/neformalnog životnog partnerstva, osim ako to pravo nije ostvareno zbog potpunog gubitka radne sposobnosti. Stupanjem u brak pravo ne gube ni djeca koja se nalaze na redovitom školovanju te djeca sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti.

Član obitelji ima pravo na obiteljsku mirovinu od dana kada su ispunjeni uvjeti propisani za stjecanje prava na mirovinu ako je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od šest mjeseci od dana ispunjenih uvjeta.

Ako je zahtjev podnesen nakon isteka roka od šest mjeseci od dana ispunjenih uvjeta, član obitelji ima pravo na obiteljsku mirovinu od prvoga dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag.

Iznimno, u slučaju smrti korisnika mirovine pravo na obiteljsku mirovinu može se steći najranije od prvoga dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je korisnik mirovine umro.

Izuzima se od ovrhe obiteljska mirovina koju ostvaruju samo djeca umrlog osiguranika, a udovica/udovac je nositelj prava jer obavlja roditeljsku dužnost prema djeci umrlog osiguranika ili obiteljsku mirovinu koristi uz djecu umrlog osiguranika.

mirovina 2023

Mirovine 2023. godine

Sve obiteljske mirovine rastu 10%

U prvom dijelu povećava se mirovinski faktor za izračun visine obiteljske mirovine. On trenutačno iznosi 70%, a raste na 77% (ako se radi o jednom članu), za dva člana raste s 80% na 88%, a za tri ili više člana raste s 90% na 100%.

U prijevodu, budući da je danas u najvećem broju slučajeva moguće naslijediti 70% mirovine preminulog, taj postotak se diže na 77% što predstavlja rast od 10%.

Prijevremene mirovine 2023. godine

Prijevremena starosna mirovine 2023. godine

Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu stječe osiguranik kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža.

U prijelaznom razdoblju od 2020. do 2029. godine žene ostvaruju pravo na prijevremenu starosnu mirovinu prema povoljnijim uvjetima, s nižom starosnom dobi i kraćim mirovinskim stažem.

Od 1. siječnja 2030. izjednačavaju se uvjeti za žene i muškarce.

Polazni faktor za određivanje prijevremene starosne mirovine trajno se smanjuje za 0,2% za svaki mjesec ranijeg ostvarivanja prava na mirovinu prije navršenih godina života osiguranika propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu, neovisno o dužini mirovinskog staža.

Prijevremene mirovine 2023. godine

Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca ima osiguranik kada ispuni uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu, uz uvjet da je nakon prestanka osiguranja prouzročenog stečajem, neposredno prije ispunjenih navedenih uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu, proveo u neprekidnom trajanju najmanje dvije godine kao nezaposlena osoba prijavljena službi nadležnoj za zapošljavanje te da se s danom ispunjenih uvjeta, odnosno najkasnije s prvim idućim danom nakon ispunjenih uvjeta odjavi iz evidencije nadležne službe za zapošljavanje.

Svi navedeni uvjeti trebaju biti ispunjeni kumulativno.

Korisniku prijevremene starosne mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena isplata mirovine se ne obustavlja.

Pravo na mirovinu pripada najranije od prvog idućeg dana nakon prestanka radnog odnosa ako je zahtjev podnesen u roku od šest mjeseci od prestanka osiguranja, a ako je zahtjev podnesen nakon roka od šest mjeseci od prestanka osiguranja (prestanka radnog odnosa), osiguranik ima pravo na mirovinu najranije šest mjeseci unatrag, računajući od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

eDoktor je platforma na kojoj možete dobiti informacije o najboljim doktorima za vaš problem -> Ispunite obrazac na eDoktor aplikaciji i mi ćemo vam pronaći najbolju ponudu.

Mirovine 2023.

Zapratite nas na našem Facebooku

Minimalne mirovine 2023. godine

Najniža mirovina od 1. siječnja 2023. raste za 1,5%, a u zakonskim izmjenama propisano je još jedno povećanje od 1,5% počevši od 1. siječnja 2025. godine.

 

Mirovine 2023. godine

Pročitajte više u našoj rubrici Lifestyle

Zapratite nas na našem Facebooku

Najnovije

spot_img
spot_imgspot_img